1. Algemene factureringsvoorwaarden
  • Ons inkoopordernummer dient altijd vermeld te zijn op uw factuur;
  • Heeft u geen inkoopnummer, vraag deze dan op bij de besteller/contactpersoon via order@estem.eu;
  • Eventuele afwijkingen t.o.v. van onze inkooporder eerst melden (via bijvoorbeeld orderbevestiging);
  • Facturen alleen digitaal, in pdf formaat, verzenden naar: administratie@bouwmangroep.nl.
2. Verzamelfacturen

Verzamelfacturen zijn toegestaan mits:

  • Er van maximaal 1 maand verzameld wordt;
  • Maximaal 10 inkooporders verzameld wordt;
  • Elk afzonderlijk inkoopnummer duidelijk vermeld is.

3. Factuur retour

Een factuur die niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden en/of aan de wettelijke factuureisen wordt niet in behandeling genomen en wordt aan u geretourneerd. Deze dient herstelt te worden en opnieuw worden gestuurd.